Arkkeo Blog

Category: From Arkkeo’s Founder

Älä rakenna omaa sovellusta

Arkkeo - Tuomas Kohila
Viime vuonna App Storeen tuli 1000 uutta sovellusta joka päivä. Yhdysvalloissa kuluttajat käyttävät eri sovelluksia lähes 90 prosenttia siitä ajasta, kun heillä on älypuhelin hyppysissään. Ostoksia tehdään koko ajan enemmän mobiililaitteilla – kasvua tulee noin 50 prosenttia vuodessa. Mobiili on jatkuvasti merkittävämpi markkinapaikka.

Olen silti sitä mieltä, että yritysten ei kannata panostaa oman sovelluksen kehittämiseen – jos sellaista ei vielä ole. Läsnäolo mobiilissa järjestyy kaiken kaikkiaan muillakin tavoilla kuin rakentamalla oma sovellus.

Ohessa kolme syytä, joiden vuoksi oman sovelluksen kehittämistä kannattaa vielä miettiä.

1. Et välttämättä saa sovellukseen käytettyä rahaa takaisin

Sovelluksen rakentaminen ja ylläpitäminen maksavat. ”If you build it they will come” ei kuitenkaan päde sovellusmarkkinoilla. Tunnetuimmillakin yrityksillä on haasteita saada asiakkaansa lataamaan sovelluksensa ja sovellusten markkinointiin menee taas lisää rahaa. Vain 2–5 % asiakkaista lataa sovelluksen ja vielä harvempi käyttää sitä aktiivisesti. Sovellus ladataan todennäköisimmin silloin, kun itse tuote on sovellus, esimerkiksi peli. Muussa tapauksessa voi käydä niin, että investointisi sovellukseen ei maksa itseään takaisin missään vaiheessa. Haluatko siis myydä sovellusta vai jotain muuta?

2. Sitoutuminen sovelluksiin on heikkoa

Kun sitten saat houkuteltua asiakkaita lataamaan sovelluksesi, on heidän pitäminen sen parissa vielä vaikeampaa. Kuluttajat odottavat sovellusten helpottavan elämää ja tarjoavan ratkaisuja ongelmiin. Moni yritys tekee kuitenkin mobiilisovelluksen, jonka sisältönä on ainoastaan ostaminen. Se ei kerta kaikkiaan ole riittävän arvokas sisältö sitouttaakseen asiakkaita. Jopa puolet niistä, jotka ovat ladanneet sovelluksen saadakseen jonkin ostoksen tehtyä, poistavat sovelluksen välittömästi ostoksen jälkeen. Mitä kokonaisvaltaisemmin sovellus palvelee asiakkaita, sitä enemmän se kannustaa ostamaan. Sisältöön on siis oltava valmis panostamaan ja sitä on kehitettävä jatkuvasti.

3. Etsimäsi ratkaisu on todennäköisesti jo olemassa

Tämä on tärkein syy, miksi en näe oman mobiilisovelluksen kehittämistä viisaana. Suomessa yritykset eivät mielestäni vielä hyödynnä riittävästi API-talouden mahdollisuuksia. Kaikki digitaaliset palvelut tulee suunnitella tarjoamaan asiakkaalle kokonaisvaltaista hyötyä. API-taloudessa syntyy palvelukokonaisuuksia, jotka tarjoavat asiakkaalle jonkin ratkaisun tai helpotuksen. Esimerkeistä käyvät palvelut, joissa voit suunnitella ja ostaa koko matkan eri palveluineen yhdessä paikassa. Kuluttajat ajautuvat suuremman hyödyn ja paremman asiakaskokemuksen perässä näihin palveluihin. Miksi et siis liittyisi olemassa olevaan palveluun ja maksimoisi hyötyjänne sen sijaan, että yrität keksiä pyörää uudelleen?

Jos haluat keskittyä kehittämään omaa bisnestäsi ja tulla valmiiseen pöytään, ota yhteyttä ja kerron, miten tavoitat asiakkaasi mobiilissa ihan ilmaiseksi.

Tuomas Kohila
founder, Arkkeo

Ketkä kuuntelee?

Omnichannel on markkinoinnin tämän hetken kuumimpia termejä. Karkeasti sanottuna se tarkoittaa asiakaspalvelu- ja ostokokemuksen saumatonta jatkumista eri medioiden ja kanavien yli. Esimerkiksi kun asiakas verkkokaupassa lisää tuotteita ostoskoriin, muttei osta niitä ja palaa samaan verkkokauppaan mobiililaitteella, näkyvät samat tuotteet ostoskorissa. Lisäksi näitä tuotteita, joista asiakas on ollut kiinnostunut, voidaan mainostaa suoraan asiakkaalle sähköpostilla tai verkkomainonnassa pyrkimyksenä ohjata asiakasta tekemään ostopäätös.

Omnichannel–markkinointi hyödyntää erilaisia kanavia samanaikaisesti ja pyrkii ”piirittämään” asiakasta asiakkaan itsensä aktiivisesti käyttämiä kanavia hyödyntämällä. Uskolliset asiakkaat luonnollisesti uskollisuuden asteesta riippuen sisäistävät viestintää paljon paremmin kuin uudet asiakkaat ja siksi kanavat, joiden kautta viestintää tehdään voivat vaihdella verrattuna muihin asiakkaisiin. Yritykset syystä panostavat uskollisiin asiakkaisiin, sillä uskollinen asiakas käyttää paikoitellen jopa kymmenkertaisen määrän rahaa kuin muut. Kasvattamalla uskollisten asiakkaiden määrää 5 %, keskimääräinen asiakaskohtainen tuotto kasvaa 25–100 %. Tästä syystä kanta-asiakasohjelmien kasvu on ollut räjähdysmäistä viime vuosina.

Kaikesta huolimatta kanta-asiakasohjelmilla on vain yksi ainoa keino puhutella asiakasta henkilökohtaisesti – sähköposti. Suoran sähköpostimarkkinoinnin määrä on kasvanut jo vuosia melkoisesti aiheuttaen melko ikävän ilmiön. Ennen henkilökohtaisena ja toimivana tapana saavuttaa ihmisiä on menettänyt merkityksensä valtavan epärelevantin ja kohdistamattoman viestimassan alla. Tämä on taas johtanut siihen, että uskollisten asiakkaiden puhuttelu sähköpostilla ei aina olekaan kovin mielekästä. Yritys kun sähköpostiviestinnässä ei pelkästään kilpaile varsinaisten kilpailijoidensa kanssa asiakaan huomiosta vaan kaikkien yritysten kanssa; tarkemmin sanottuna jopa kaikkien kanssa, joilta vastaanottaja saa sähköpostia. Toki kaikkein uskollisin 1-5 % (yleensä lähempänä 1%) asiakkaista asentaa yrityksen oman mobiilisovelluksen tai vierailee ajoittain yrityksen Extranet-palveluissa, mutta tuon 5-100 %:n väliin jää paljon potentiaalisia uskollisia asiakkaita, joille yritysten kannattaa viestiä henkilökohtaisesti sitouttaakseen heitä tehokkaammin.

st-img02-fi-fi@2xArkkeossa olemme pyrkineet ratkaisemaan asian yksinkertaisella, mutta melko poikkeavalla tavalla. Arkkeo toimii keskitettynä dokumenttiarkistona yrityksen ja sen asiakkaiden välillä. Koska asiakas käyttää Arkkeota puhtaasti omien tarpeidensa takia (käyttäjä saa automaattisesti talteen keskitetysti dokumentit yrityksiltä), antaa se oivallisen mahdollisuuden yrityksille palvella ja kommunikoida asiakkaiden kanssa ilman häiriöitä, sillä asiakas ei anna vähemmän tärkeille yrityksille mahdollisuutta olla osana omaa Arkkeo-tiliä. Siksi Arkkeossa asiakkaille voidaan viestiä neutraalimmin ja tehokkaammin. Henkilökohtaisuudesta johtuen uskollisten asiakkaiden joukko (keskimäärin siis 1-5 %) on Arkkeossa usein selvästi yli 20% asiakkaista. Eli pelkästään tarjoamalla asiakkaille e-kuitin, tavaratalo voi tarjota asiakasta välittömästi hyödyntävän palvelun, joka lisää asiakastyytyväisyyttä parantamalla ostokokemusta ja joka kasvattaa uskollisten asiakkaiden määrää ja sitoutumista yritykseen.

Koska Arkkeo on ilmainen, käyttöönottokynnys on alhainen ja saavutettu hyöty välitön. Arkkeossa on jo kymmeniä tuhansia suomalaisia kuluttajia. Jos kiinnostuit Arkkeosta, voit lukea lisää osoitteesta www.arkkeo.com tai olla meihin suoraan yhteydessä info@arkkeo.com.

The solution for my document chaos – Arkkeo

Almost every evening when arriving back home from work I find myself being delegated a number of activities by the companies I deal with. Just today my insurance company wanted the actual receipts of my destroyed MacBook to be sent over (my laptop was so nicely dropped on the floor by little out of control operations of TSA at JFK), and additionally I needed to respond to a number of documents given to me during the day such as car service, travel and health documents.

The process is always the same. Something needs to be done to receive the promised service from companies (issues with your car, apply for mortgage, managing travel plans, failed product under warranty, insurance covered health matters, you name it) and you are put to work for the company to collect and handle a number of documents. Do you even still have the right documents? Are they original? Where are they? What if I don’t have them? Who should I call?

Have you ever wondered how much energy and time you put into all of these things? Add to that the documents you collect for your family and children and you can easily double the time and effort. I did that for number of years and felt overwhelmed by the amount of energy it requires from me. I felt so frustrated trying to remember where had I placed those documents and when.  Because of this I found myself hustling all night long for several evenings per week trying to manage my life. I was scanning docs, sending them by mail, and filing them in what seemed to be (at-the-time) pretty well organized and well thought places.  But then I started to wonder whether it was necessary. There must be a better way!

Companies polish up their customer service operations to minimize costs and maximize customer happiness. However, they tend to only look at benefits from their own view or at best that industry’s point of view. But from a single consumer’s point of view, we are far from being in the sweet spot.  You are still expected to take action regarding documents and companies often fail to see what would optimizes your life. After all, I do deal with a number of different companies. You are expected and sometimes required by law to safe-keep those documents up to ten years in case of an emergency or audit of some sort. Therefore, it would be nice to have some sort of “standard” for how my documents are provided to me taking into account that I receive documents from many companies.  In other words, this process should build around me, not around every individual company. This complication is something we will look back in the future and shake our heads saying: “I can’t believe we used to do that”.

Well, I don’t know about you, but after a day’s work is done I’d rather kick back and digest all the cool things we have accomplished during the day or even occasionally enjoy a football game. That’s why we created Arkkeo.  We hope that by using Arkkeo we can give you more time with yourself and your family, along with the extra peace of mind that comes when all your important documents are safe, organized and accessible when ever you need them.

Try it out!

– Tuomas. Founder and CEO.

Copyright © 2017 Arkkeo Blog

Theme by Anders NorenUp ↑