Arkkeo Blog

Category: Arkkeo (page 1 of 2)

Ketkä kuuntelee?

Omnichannel on markkinoinnin tämän hetken kuumimpia termejä. Karkeasti sanottuna se tarkoittaa asiakaspalvelu- ja ostokokemuksen saumatonta jatkumista eri medioiden ja kanavien yli. Esimerkiksi kun asiakas verkkokaupassa lisää tuotteita ostoskoriin, muttei osta niitä ja palaa samaan verkkokauppaan mobiililaitteella, näkyvät samat tuotteet ostoskorissa. Lisäksi näitä tuotteita, joista asiakas on ollut kiinnostunut, voidaan mainostaa suoraan asiakkaalle sähköpostilla tai verkkomainonnassa pyrkimyksenä ohjata asiakasta tekemään ostopäätös.

Omnichannel–markkinointi hyödyntää erilaisia kanavia samanaikaisesti ja pyrkii ”piirittämään” asiakasta asiakkaan itsensä aktiivisesti käyttämiä kanavia hyödyntämällä. Uskolliset asiakkaat luonnollisesti uskollisuuden asteesta riippuen sisäistävät viestintää paljon paremmin kuin uudet asiakkaat ja siksi kanavat, joiden kautta viestintää tehdään voivat vaihdella verrattuna muihin asiakkaisiin. Yritykset syystä panostavat uskollisiin asiakkaisiin, sillä uskollinen asiakas käyttää paikoitellen jopa kymmenkertaisen määrän rahaa kuin muut. Kasvattamalla uskollisten asiakkaiden määrää 5 %, keskimääräinen asiakaskohtainen tuotto kasvaa 25–100 %. Tästä syystä kanta-asiakasohjelmien kasvu on ollut räjähdysmäistä viime vuosina.

Kaikesta huolimatta kanta-asiakasohjelmilla on vain yksi ainoa keino puhutella asiakasta henkilökohtaisesti – sähköposti. Suoran sähköpostimarkkinoinnin määrä on kasvanut jo vuosia melkoisesti aiheuttaen melko ikävän ilmiön. Ennen henkilökohtaisena ja toimivana tapana saavuttaa ihmisiä on menettänyt merkityksensä valtavan epärelevantin ja kohdistamattoman viestimassan alla. Tämä on taas johtanut siihen, että uskollisten asiakkaiden puhuttelu sähköpostilla ei aina olekaan kovin mielekästä. Yritys kun sähköpostiviestinnässä ei pelkästään kilpaile varsinaisten kilpailijoidensa kanssa asiakaan huomiosta vaan kaikkien yritysten kanssa; tarkemmin sanottuna jopa kaikkien kanssa, joilta vastaanottaja saa sähköpostia. Toki kaikkein uskollisin 1-5 % (yleensä lähempänä 1%) asiakkaista asentaa yrityksen oman mobiilisovelluksen tai vierailee ajoittain yrityksen Extranet-palveluissa, mutta tuon 5-100 %:n väliin jää paljon potentiaalisia uskollisia asiakkaita, joille yritysten kannattaa viestiä henkilökohtaisesti sitouttaakseen heitä tehokkaammin.

st-img02-fi-fi@2xArkkeossa olemme pyrkineet ratkaisemaan asian yksinkertaisella, mutta melko poikkeavalla tavalla. Arkkeo toimii keskitettynä dokumenttiarkistona yrityksen ja sen asiakkaiden välillä. Koska asiakas käyttää Arkkeota puhtaasti omien tarpeidensa takia (käyttäjä saa automaattisesti talteen keskitetysti dokumentit yrityksiltä), antaa se oivallisen mahdollisuuden yrityksille palvella ja kommunikoida asiakkaiden kanssa ilman häiriöitä, sillä asiakas ei anna vähemmän tärkeille yrityksille mahdollisuutta olla osana omaa Arkkeo-tiliä. Siksi Arkkeossa asiakkaille voidaan viestiä neutraalimmin ja tehokkaammin. Henkilökohtaisuudesta johtuen uskollisten asiakkaiden joukko (keskimäärin siis 1-5 %) on Arkkeossa usein selvästi yli 20% asiakkaista. Eli pelkästään tarjoamalla asiakkaille e-kuitin, tavaratalo voi tarjota asiakasta välittömästi hyödyntävän palvelun, joka lisää asiakastyytyväisyyttä parantamalla ostokokemusta ja joka kasvattaa uskollisten asiakkaiden määrää ja sitoutumista yritykseen.

Koska Arkkeo on ilmainen, käyttöönottokynnys on alhainen ja saavutettu hyöty välitön. Arkkeossa on jo kymmeniä tuhansia suomalaisia kuluttajia. Jos kiinnostuit Arkkeosta, voit lukea lisää osoitteesta www.arkkeo.com tai olla meihin suoraan yhteydessä info@arkkeo.com.

Arkkeo on nyt kuluttajille täysin ilmainen

Arkkeo on nyt ilmainen!

Arkkeo-tileihin liittyvät tallennusrajoitukset ja kuukausimaksut ovat tästä päivästä lähtien historiaa! Jatkossa kaikki Arkkeo-tilinhaltijat voivat tallentaa rajoittamattoman määrän kuitteja, takuupapereita ja muita tärkeitä asiakirjoja Arkkeoon täysin ilmaiseksi. Hinnoittelumuutos astuu voimaan heti, eikä se vaadi toimenpiteitä tilinhaltijoiltamme. Maksaville käyttäjille tämä tarkoittaa sitä, että laskutus päättyy viimeisen maksetun jakson loppuun.

“Havaitsimme kasvaneen käyttäjämäärän myötä, että Arkkeon palvelukokemusta voidaan parantaa poistamalla palvelun käyttöön liittyviä kynnyksiä. Arkkeon hyöty käyttäjille kasvaa merkittävästi kun käyttäjän tilille dokumentteja toimittavien yritysten ja tilillä olevien dokumenttien määrä kasvaa. Haluamme tarjota uskollisille asiakkaille paremman asiakaskokemuksen”, kertoo Tuomas Kohila, Arkkeon toimitusjohtaja.

New Features in Arkkeo

The Arkkeo Team has been hard at work for the past couple of months, improving and tweaking the service based on your valuable feedback. As a result, we’re pleased to announce several new and improved features in Arkkeo.

Redesigned archive

The document archive has gone through a major design makeover to improve its looks and usability. The biggest visible change is the way information is presented. The date, categories, tags and shares are now shown underneath the document name and the sender of the document is conveniently located on the right hand side or each row. This makes the entire browsing experience a bit more enjoyable.

Arkkeo - Archive View

Our goal was to change the focus from listing documents to provide more value per document. We learned that it is more important for our users to see information of a single document than to maximize the number of documents presented in the archive view. This proved to be right as now the archive view is more practical and looks much better too!

Search, filters and sorting

The filter bar has been fine-tuned to make finding documents even faster and easier than before. Documents can be searched for by name and filtered by company, person, categories, tags and file types. Selected filters are shown on top of the search results where they can be easily removed by clicking individual filters or by using the ‘clear selection’ button.

If searching and filtering do not produce the desired outcome, search results can now be sorted in three different ways: by date received/uploaded, by timestamp (more about this in the next section) and by file name.

blog_archive2

Brand new document view

Most documents can now be previewed in Arkkeo by clicking the document name or document type (shown in turquoise blue). This new feature gives you more information and control over your documents. In addition viewing and editing document details such as file name, tags etc., document view enables you to add timestamps and comments to your documents.

blog_archive3

Comments

Comments allow you to append any document with additional notes, plus you can converse and exchange ideas with people you have shared the document with.

Timestamps

A timestamp is a custom date that you can add to any document. For example, a copy of your high school diploma could be marked with your graduation date (e.g. May 5, 2003). The timestamp associates the file with a specific time period in the past and makes it easier to find later on.

Password recovery made simple and more secure

You can now choose from three different password recovery options – security question, alternate email and text message. All three options provide an extra layer of security to your account if you ever need to reset your forgotten password.

  1. Security question – Before resetting your password, Arkkeo will verify your identity using a security question of your choice. We recommend that you use a question that cannot be answered or guessed easily by anyone but you.
  2. Alternate email – Before resetting your password, Arkkeo will verify your identity using an alternate email address. This method prevents people from gaining access to your Arkkeo account even if they have access to your primary email address.
  3. Text message – Before resetting your password, Arkkeo will verify your identity using a security code sent via text message to your mobile phone.

Send us feedback!

We wish to thank each and every one of you for your valuable feedback! If you have any comments, questions or suggestions, feel free to contact us at support@arkkeo.com. We’ll get back to you within 24 hours, guaranteed. You can also find us on FacebookTwitter and LinkedIn.

Arkkeo Sees Growth In Important Document & Receipt Platform

Everything you want to know about Arkkeo and how it works from tech blog Arctic Startup.

From Arctic Startup

Wishing you a Happy New Year

All of us at 60.1708° N, 24.9375° E wish you a wonderful 2013.

Older posts

Copyright © 2017 Arkkeo Blog

Theme by Anders NorenUp ↑